HDI

WARTA

OC
AC
NNW
Assistance+
Dodatkowe opcje
OC
AC
NNW
Warta Moto Assistance
OC Szybka wypłata
Warta Auto Szyby
Warta Klasyki
Warta Auto Ochrona Plus

OC HDI

Opis i charakter produktu:

Od 1 kwietnia 2015 r., dzięki przystąpieniu do rynkowego systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkód wypracowanego w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń, każdy posiadacz OC komunikacyjnego HDI zyskał nowe uprawnienia. Jeśli będzie poszkodowany przez kierowcę ubezpieczonego w towarzystwie, które przystąpiło do systemu BLS (są to Concordia, Hestia, PZU, Uniqa i Warta) zlikwidujemy jego szkodę od początku do końca.

TANGO

Oferujemy ubezpieczenie OC komunikacyjne w dwóch wariantach: zwykłe OC i Pakiet OC Turbo.

Pakiet OC Turbo to oferta dla tych, dla których oprócz ceny, liczy się też praktyczna użyteczność ubezpieczenia. W tym pakiecie dostaniesz w cenie: gwarancję pomocy w razie wypadku i pewność utrzymania zniżek mimo szkody.

Opcje dodatkowe:

Dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych, do Pakietu OC Turbo możesz dokupić wiele innych atrakcyjnych opcji, w tym:

Mini GAP - czyli ubezpieczenie gwarantujące wypłatę do 3 tys. zł w razie kradzieży samochodu

HDI Opony - zapewniające wymianę koła w razie przebicia opony

HDI Szyby - dzięki któremu szybko i bezgotówkowo naprawisz lub wymienisz uszkodzoną szybę.

AC HDI

Opis i charakter produktu:

HDI Auto Casco Plus pozwala dopasować zakres ochrony do Twoich preferencji i możliwości finansowych. Do wyboru masz dwa specjalnie przygotowane pakiety: Pakiet HDI AC i Pakiet HDI AC Turbo.

Warianty ubezpieczenia

Pakiet HDI AC to optymalne rozwiązanie dla tych, którzy preferują gotówkowe rozliczenie szkody. Jeśli nie chcesz przedstawiać faktur za naprawę żeby dostać odszkodowanie, to ten wariant (tzw. Kosztorys) będzie dla Ciebie najlepszy.

Pakiet HDI AC Turbo jest skierowane do tych, którzy wolą mieć wybór między otrzymaniem gotówki do ręki i bezgotówkową naprawą w sieci około 500 współpracujących z HDI warsztatów (tzw. wariant Serwis). W tej opcji gwarantujemy wypłatę pełnego odszkodowania bez potrąceń. Dodatkowo możesz rozszerzyć zakres ochorny o opcję gwarantującą naprawy w autoryzowanych stacjach obsługi i opcję niemalejącej sumy ubezpieczenia po szkodzie.

Opcje dodatkowe:

NNW komunikacyjne obejmujące wszystkich pasażerów

Assistance w czterech wariantach

HDI Opony - zapewniające wymianę koła w razie przebicia opony

HDI Szyby - dzięki któremu szybko i bezgotówkowo naprawisz lub wymienisz uszkodzoną szybę.

NNW HDI

Opis i charakter produktu:

Ubezpieczenie NNW komunikacyjnego zabezpiecza Ciebie i Twoją rodzinę przed skutkami nieszczęśliwego wypadku w czasie podróży samochodem.

Dla kogo ubezpieczenie?

Szczególnie polecamy NNW komunikacyjne wzbogacone o opcję dodatkową Bezpieczna Rodzina. Takie pakiet gwarantuje bardzo wysokie wypłaty w razie nieszczęśliwego wypadku kierowcy - nawet do 180 tys. zł. To realne zabezpieczenie dla rodziny!

Ubezpieczenie NNW samego kierowcy może opiewać na 100 tys. zł lub 150 tys. zł. Dodatkowo kierowca korzysta z ochrony w ramach tradycyjnego NNW komunikacyjnego, które obejmuje wszystkich jadących samochodem w momencie wypadku. Tu maksymalna wypłata może wynosić 5.10, 15 lub 30 tys. zł w zależności od wybranego wariantu. Co ważne - to limit przysługujący każdemu z poszkodowanych.


Assistance HDI

Opis i charakter produktu:

W HDI możesz wybrać wariant assistance, który odpowiada Twoim potrzebom- to Ty decydujesz o zakresie pomocy, jakiej udzielimy Ci na drodze w razie problemów z autem. Nasi klienci mają zapewnioną podstawową pomoc w razie wypadku polegającą na holowaniu pojazdu do 100 km, udzieleniu informacji serwisowej czy przekazaniu wiadomości.

Jeśli potrzebujesz szerszej pomocy, możesz wybrać jeden z szerszych wariantów HDI Moto Assistance+. Będziesz mógł wtedy liczyć na pomoc nie tylko w razie wypadku, ale też awarii i innych zdarzeń (np. przedziurawienia opony, braku paliwa itp.).


Dodatkowe opcje HDI Komunikacyjne

HDI Opony

Ubezpieczenie opon to gwarancja pomocy w przypadku uszkodzenia ogumienia: opon, dętek czy kół w Twoim pojeździe. Możesz liczyć na nasze wsparcie w dowolnym miejscu w Polsce!

HDI Szyby

To gwarancja bezpieczeństwa Twojej podróży na terytorium Polski w przypadku uszkodzenia szyb w ubezpieczonym pojeździe.

HDI MINI GAP

HDI Mini GAP gwarantuje wypłatę do 3 tys. zł w razie kradzieży pojazdu. To proste ubezpieczenie dla osób, które nie kupują AC, a chcą się zabezpieczyć przed utratą pojazdu.


OC Warta

Opis i charakter produktu:

Zasady zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych regulowane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).

Dla kogo ubezpieczenie?

Umowę ubezpieczenia zobowiązani są zawrzeć w szczególności posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce a także posiadacze pojazdów wolnobieżnych oraz pojazdów historycznych. Do pojazdów mechanicznych zaliczyć należy pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery, przyczepy, pojazdy wolnobieżne (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych znajdujących się w posiadaniu rolników i użytkowanych w ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego) oraz pojazdy historyczne. Pojazdami historycznymi są pojazdy zabytkowe, pojazdy wpisane do inwentarza muzealiów, pojazdy mające co najmniej 40 lat oraz pojazdy mające co najmniej 25 lat, które są uznane za pojazdy unikatowe.

TANGO

OC w pakiecie Komfort:

Klient zawierając nową umowę OC w wariacie Komfort otrzymuje gratis opcję ochrony zniżek przy wznawianiu kolejnej umowy w przypadku wystąpienia jednej szkody do wartości 5 tys. zł oraz produkty Warta Moto-Assistance Standard i Warta OC Szybka Wypłata.

AC Standard

Opis i charakter produktu:

Ubezpieczenie Autocasco o pełnym zakresie ochrony ubezpieczeniowej opartym na unikatowej w ubezpieczeniach indywidualnych formule all risk. Ubezpieczenie pokrywające koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia lub wypłata kwoty odpowiadającej wartości pojazdu w przypadku kradzieży pojazdu.

AC Standard to elastyczna i kompleksowa oferta AC/KR umożliwiająca dopasowanie zakresu ubezpieczenia i jego ceny do potrzeb Klienta oraz zasobności portfela. AC Standard to możliwość poszerzania lub zawężania zakresu ochrony. Dzięki temu Klient nie płaci za opcje, których nie potrzebuje. Ubezpieczenie AC Standard charakteryzuje się szerokim zakresem możliwych rozszerzeń.

Korzyści dla klientów:

kompleksowość ubezpieczenia – klient ma możliwość wyboru pełnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, sposobu kalkulacji kosztów odszkodowania bez uwzględnienia amortyzacji części, może znieść udziały własne w szkodzie;

wielowariantowość ubezpieczenia – możliwość dopasowania ubezpieczenia (sposobu kalkulacji odszkodowania) w zależności od oczekiwanej ochrony oraz oczekiwań co do wysokości składki ;

odpowiedzialność WARTY za szkody powstałe na na terytorium RP oraz pozostałych krajów europejskich (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów), a także Maroka, Tunezji i Izraela;

dodatkowa bezpłatna opcja - ubezpieczenie Assistance w wariancie Standard - zapewniający pomoc w razie wypadku lub kolizji.

AC Komfort

Opis i charakter produktu:

Ubezpieczenie Autocasco o najszerszym zakresie ochrony ubezpieczeniowej opartym na unikatowej w ubezpieczeniach indywidualnych formule all risk z klauzulą dodatkową – Gwarantowana Suma Ubezpieczenia na 3 lata. Ubezpieczenie pokrywające pełne koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia lub wypłata kwoty odpowiadającej Sumie Ubezpieczenia pojazdu w przypadku kradzieży pojazdu.

Korzyści dla klientów:

kompleksowość ubezpieczenia – klient ma pełen zakres ochrony ubezpieczeniowej, kalkulacja kosztów odszkodowania bez uwzględnienia amortyzacji części, brak jakichkolwiek udziałów własnych w szkodzie,

stała suma ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy – równa wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy, nie ulega pomniejszeniu o odszkodowania,

odpowiedzialność WARTY za szkody powstałe na na terytorium RP oraz pozostałych krajów europejskich (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów), a także Maroka, Tunezji i Izraela,

ochrona od uszkodzeń przewożonego bagażu,

ustalenie wysokości odszkodowania odbywa się na podstawie cen części montowanych w samochodach fabrycznie nowych bez pomniejszeń amortyzacyjnych oraz kosztów roboczogodziny wg średnich stawek Autoryzowanych Stacji Obsługi,

dodatkowa bezpłatna opcja - ubezpieczenie Assistance w wariancie Złotym zapewniający pomoc w przypadku kradzieży pojazdu, wypadku, awarii czy innych zdarzeń,

możliwość wykupienia opcji gwarantującej utrzymanie wartości fakturowej pojazdu dla celów ubezpieczeniowych przez okres 3 lat od nabycia nowego pojazdu od dealera,

możliwość zakupu wariantów assistance ZŁOTY +, PLATYNOWY czy PODRÓZNIK 15 w konkurencyjnej cenie.

NNW Warta

Opis i charakter produktu:

Ubezpieczenie gwarantujące, w wariancie Standard, świadczenie pieniężne w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Ubezpieczonym jest kierowca pojazdu oraz wszyscy pasażerowie pojazdu.

Korzyści dla klienta:

dowolność wyboru przez klienta sum ubezpieczenia,

objęcie ochroną kierowcy i wszystkich pasażerów pojazdu,

wysokość gwarancji - możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na sumę do 100 000 zł,

szeroki pakiet świadczeń dodatkowych np. pokrycie kosztów sprowadzenia zwłok lub prochów, przewóz medyczny, zwrot udokumentowanych kosztów leczenia (tylko w RP),

niskie stawki.

NNW opcja Bezpieczna Rodzina:

Rozszerzenie ubezpieczenia NNW komunikacyjnego o opcję Bezpieczna Rodzina gwarantuje dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci kierowcy w wypadku komunikacyjnym.

Jest to świadczenie niezależne od świadczenia wynikającego z sumy ubezpieczenia NNW.

Warta Moto Assistance

Ubezpieczenie assistance kojarzone jest przede wszystkim z holowaniem pojazdu. Dzieje się tak, ponieważ jest to jeden z głównych filarów pomocy assistance, na którą Ubezpieczony może liczyć w przypadku wystąpienia awarii, wypadku czy innych zdarzeń, które mogą wydarzyć się w każdym miejscu i o każdej porze.

W rzeczywistości ubezpieczenie assistance ma znacznie szerszy charakter. Decydując się na zakup takiego ubezpieczenia należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jego zakres.

O ile holowanie pojazdu w przypadku kolizji lub wypadku drogowego do najbliższego warsztatu serwisowego jest opcją często standardowo dołączaną przez ubezpieczycieli do polis OC lub AC, to za kolejne rozszerzenia ubezpieczenia assistance, gwarantujące m.in. pomoc, w tym holowanie, także w przypadku awarii pojazdu, złomowanie, dostarczenie części lub paliwa, podstawienie pojazdu zastępczego, czy pomoc za granicą należy odpowiednio dopłacić.

W WARCIE dostępność określonych zakresów pomocy assistance uzależniona jest od rodzaju wykupionego w WARCIE ubezpieczenia samochodu.

Klienci którzy wykupili w WARCIE tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC mają możliwość dokupienia wariantu rocznego –
Złoty lub Złoty+
(tylko dla posiadaczy pojazdów osobowych) oraz wariantu krótkoterminowego - Podróżnik 15, zawieranego na 15 dni.

Klienci, którzy posiadają w WARCIE ubezpieczenie autocasco mogą skorzystać z bogatszej oferty assistance. Kierowcy, którzy wykupili w WARCIE Autocasco Standard lub Autocasco Komfort mogą dokupić wariant Złoty+ (posiadacze samochodów osobowych mogą ten wariant dokupić do samego OC), natomiast wariant Platynowy dedykowany jest dla klientów którzy zakupili ubezpieczenie Autocasco Komfort.

WARTA OC SZYBKA WYPŁATA

Ubezpieczenie WARTA OC SZYBKA WYPŁATA obejmuje szkody w ubezpieczonym pojeździe powstałe w wyniku zderzenia z innym pojazdem objętym obow. ubezpieczeniem OC w innym z.u, za wyrządzenie których odpowiedzialność ponosi wyłącznie posiadacz/kierujący tym innym pojazdem (sprawca szkody).

Zakresem ubezpieczenia objęte są tylko szkody, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego pojazdu, których wysokość nie przekracza 5 000 zł.

Suma ubezpieczenia wynosi 5 000 zł, nie może być jednak wyższa niż wartość rynkowa pojazdu.

Odszkodowanie wypłacone w ramach WARTA OC SZYBKA WYPŁATA będzie regresowane od ubezpieczyciela sprawcy tej szkody w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Do ubezpieczenia WARTA OC SZYBKA WYPŁATA nie są wymagane oględziny ani zdjęcia pojazdu (zawarcie umowy tylko jednocześnie z obow. ubezpieczeniem OC WARTY na 12 mies.

Warta nie wymaga też żadnych dodatkowych zabezpieczeń pojazdu.

Warta Auto Szyby

Opis i charakter produktu:

Ubezpieczenie WARTA AUTO- SZYBY umożliwia naprawę lub wymianę szyby przedniej, bocznych oraz tylnej. Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całej Polski i jest adresowane zarówno do posiadaczy ubezpieczenia AC w WARCIE, którzy za dodatkową składkę w wysokości 69 zł rocznie mogą uzyskać ochronę szyb bez zwyżki składki i bez utraty zniżek za bezszkodowość w AC w kolejnych latach, również dla klientów WARTY posiadających OC, którzy z różnych powodów nie zdecydowali się na zakup ubezpieczenia AC w WARCIE, ale chcą mieć pełną ochronę szyb.

WARTA pokrywa koszty naprawy lub wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby/szyb do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. Naprawa lub wymiana szyby przeprowadzana jest w najbliższym specjalistycznym autoryzowanym warsztacie w terminie i miejscu uzgodnionym z Klientem (również w miejscu jego zamieszkania). Odpowiedzialność WARTY NIE jest ograniczona do jednego zdarzenia skutkującego wymianą zniszczonej lub uszkodzonej szyby/szyb w okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia określona kwotą 3000 zł ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowanie za dotyczy każde zdarzenie w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.

WARTA AUTO SZYBY to gwarancja bezgotówkowej naprawy lub wymiany szyby • szeroka sieć warsztatów, w których tej naprawy można dokonać • wysoka jakość naprawy i szyb • wysoka suma ubezpieczenia, która pozwala na zgłoszenie więcej niż jednej szkody w jednym okresie

Warta Klasyki

Opis i charakter produktu:

Warta Klasyki to ubezpieczenie Autocasco, którego zakres został dopasowany do specyfiki tego rodzaju samochodów. Ubezpieczenie to jest oferowane w unikalnej i przyjaznej dla klientów formule all risk. To oznacza, że ochroną objęte są wszystkie szkody z wyjątkiem tych wyraźnie wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W tym oczywiście takie przypadki jak rozbicie samochodu czy jego kradzież.

Dla kogo ubezpieczenie?

Warta Klasyki polecamy posiadaczom samochodów w wieku 25 lat i więcej i o wartości przekraczającej 10 tys. zł.

WARTA AUTO OCHRONA +

Opis i charakter produktu:

Przedmiotem ubezpieczenia WARTA AUTO OCHRONA + są samochody osobowe oraz ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wraz z wyposażeniem standardowym, zarejestrowane na terenie Polski. Ubezpieczenie WARTA AUTO OCHRONA + możesz wykupić, gdy klient nie posiada zawartego ubezpieczenia AUTOCASCO KOMFORT.

WARTA w ramach ubezpieczenia WARTA AUTO OCHRONA + w przypadku kradzieży pojazdu może wypłacić odszkodowanie do 3000 zł.

HDI

WARTA

HDI Twój Dom
Warta Dom
Warta Dom Komfort

HDI TWÓJ DOM

Opis i charakter produktu:

Ubezpieczenie mieszkaniowe z zakresem ochrony opartym na dwóch odrębnych wariantach ochrony (zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem i rabunek) - dzięki czemu klient elastycznie kształtuje ochronę ubezpieczeniową w zależności od swoich indywidualnych potrzeb.

Produkt obejmuje zarówno etap inwestycji jak i użytkowania nieruchomości.

Korzyści dla Klienta

Możliwość elastycznego dostosowania ochrony do indywidualnych potrzeb (odrębna suma na zdarzenia losowe i na ryzyka kradzieżowe).

Odpowiedzialność za zalanie w przypadku rozbicia akwarium.

Ochrona przed dewastacją.

Odpowiedzialność za przenikanie wód gruntowych, jeśli było ono wynikiem powodzi.

Warta Dom

Opis i charakter produktu:

Ubezpieczenie mieszkaniowe z zakresem ochrony opartym na dwóch odrębnych wariantach ochrony (zdarzenia losowe oraz kradzież z włamaniem i rabunek) - dzięki czemu klient elastycznie kształtuje ochronę ubezpieczeniową w zależności od swoich indywidualnych potrzeb.

Produkt obejmuje zarówno etap inwestycji jak i użytkowania nieruchomości.

Korzyści dla Klienta

Możliwość elastycznego dostosowania ochrony do indywidualnych potrzeb (odrębna suma dla zdarzeń losowych i dla ryzyk kradzieżowych)

Bezpłatny pakiet usług assistance zapewniający całodobową opiekę nad mieniem ubezpieczonego i jego osobami bliskimi

Ochrona przed dewastacją, w tym graffiti - już w zakresie zdarzeń losowych

Atrakcyjny Pakiet korzyści w cenie

Dodatkowa ochrona dla Sprzętu lub Roweru

Odpowiedzialność za przenikanie wód gruntowych, jeśli było ono wynikiem powodzi

Ochrona w przypadku pęknięcia lub stłuczenia szyb

Warta Dom Komfort

Opis i charakter produktu:

Kompleksowe ubezpieczenie mieszkaniowe z szerokim zakresem ochrony opartym na formule all risks z wieloma opcjami dodatkowymi i bardzo szerokim zakresem usług assistance.

Produkt obejmuje zarówno etap inwestycji jak i użytkowania nieruchomości.

Korzyści dla Klienta

Najszerszy zakres ochrony w postaci all risks (ubezpieczenie od wszystkich ryzyk z wyjątkiem wyłączeń)

Najszerszy na rynku bezpłatny pakiet usług assistance zapewniający całodobową opiekę nad mieniem ubezpieczonego i jego osobami bliskimi

Odpowiedzialność za przenikanie wód gruntowych, jeśli było ono wynikiem powodzi lub deszczu nawalnego

Możliwość ubezpieczenia siłowników bram od kradzieży

Atrakcyjny Pakiet korzyści w cenie

Dodatkowa ochrona dla Sprzętu, Roweru oraz na wypadek Utraty pracy lub Nieupoważnionego użycia karty płatniczej

Bezpłatna ochrona mienia gości jak również mienia w trakcie i po przeprowadzce, na zabudowanych balkonach i loggiach oraz służącego do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Ochrona mienia znajdującego się na posesji – meble ogrodowe, grille, wózki dziecięce, narzędzia służące do pielęgnacji roślin, przydomowe elektrownie wiatrowe

HDI

WARTA

Pakiet HDI Firma
NNW
Podróż
Mikrobiznes Plus
Małe i średnie firmy
Korporacje
Rolnictwo
Ubezpieczenia Specjalne
OC grup zawodowych

Pakiet HDI Firma

Opis i charakter produktu:

HDI FIRMA PLUS to ubezpieczenie pakietowe adresowane do klientów, których:

wartość majątku (trwałego i obrotowego) nie jest większa niż 2mln złotych (dla ubezpieczenie mienia)

roczny przychód z prowadzonej działalności nie przekracza 10mln złotych (dla ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej)

Ubezpieczenie to obejmuje:

4 rodzaje ubezpieczenia mienia:

1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: wariant PODSTAWOWY i wariant STANDARD

2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

3. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

4. ubezpieczenie ładunków w transporcie

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w dwóch wariantach:

1. wariant I Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia wraz z odpowiedzialnością za produkt i wykonana usługę

2. wariant II Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia z wyłączeniem odpowiedzialności za produkt i wykonaną usługę

3. wariant III Ubezpieczenie OC deliktowego (tzw. OC biurowa)

Usługę assistance, czyli organizację pomocy w przypadku awarii lub nieszczęśliwego wypadku w firmie. Dostępne są dwa rodzaje usługi:

1. do każdego ubezpieczenia szyb, w przypadku ich stłuczenia lub uszkodzenia, oferujemy klientowi do wyboru dojazd specjalisty i bezgotówkową naprawę lub tradycyjną likwidację szkód,

2. do każdego ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i/lub sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oferujemy:

- pomoc specjalisty tj. ślusarz, hydraulik, elektryk, itp.,

- pomoc w razie awarii sprzętu tj. komputer, laptop, drukarka, drobny sprzęt AGD itp.,

- pomoc medyczną w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, obejmującą m.in. wizytę lekarską, transport medyczny, dostawę leków

MIKROBIZNES PLUS

Ubezpieczenie dedykowane klientom, którzy:

-prowadzą działalność gospodarczą

-dysponują majątkiem o wartości nie przekraczającej 1 mln złotych

-osiągają obrót z działalności gospodarczej nie przekraczają 1 mln złotych

a także:

osobom fizycznym nie prowadzącym działalności a wykonujących zawód: nauczyciela, wychowawcy, trenera, aptekarza, instruktora, bibliotekarza, kustosza muzealnego, przewodnika wycieczek, pilota wycieczek i in.

Pakiet MIKROBIZNES PLUS obejmuje:

1. ubezpieczenie mienia dostępne w trzech wariantach od podstawowego do optymalnego.

W zakres ubezpieczenia wchodzą następujące ryzyka:

-ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

-ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z ubezpieczeniem od rabunku w transporcie

-dewastacja

-ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

-ubezpieczenie elektroniki

-ubezpieczenie mienia poza lokalizacją

-zniszczenie środków obrotowych wskutek niezachowania odpowiedniej temperatury

-ubezpieczenie utraty płynności finansowej

2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dostępne w dwóch wariantach:

wariant I (węższy) – obejmujący odpowiedzialność deliktową związaną z posiadaniem nieruchomości i prowadzeniem działalności wraz z rażącym niedbalstwem, i szkodami powstałymi wskutek cofnięcia się cieczy z systemów wodnych i kanalizacyjnych

wariant II (szerszy) – obejmujący odpowiedzialność deliktową i kontraktową za szkody zawiązane z posiadaniem nieruchomości, prowadzeniem działalności wraz z odpowiedzialnością za produkt, za szkody powstałe po wykonaniu pracy i usługi, za szkody w mieniu otaczającym powstałe w związku z czynnościami za- i wyładunkowymi, za szkody w mieniu poddanym obróbce, naprawie, pod kontrolą, za szkody w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych, za szkody w związku z organizacją imprezy okolicznościowej, za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające rejestracji , za szkody powstałe w związku z rażącym niedbalstwem, za szkody powstałe wskutek cofnięcia się cieczy z systemów wodnych i kanalizacyjnych

oraz dodatkowo: odpowiedzialność cywilną w związku z wykonywaniem określonego zawodu, dla klientów nie prowadzących działalności gospodarczej (na PESEL).

3. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmujące zgon ubezpieczonego i stały uszczerbek na zdrowiu

4. assistance, czyli organizację pomocy w przypadku awarii lub nieszczęśliwego wypadku w firmie. W ramach assistance oferujemy:

-pomoc techniczną w biurze

-pomoc medyczną

-usługi informacyjne

WARTA EKSTRABIZNES PLUS

ubezpieczenie adresowane do klientów, których:

- wartość majątku (trwałego i obrotowego) nie jest większa niż 15 mln złotych (dla ubezpieczenie mienia)

- roczny przychód z prowadzonej działalności nie przekracza 20mln złotych (dla ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej)

Ubezpieczenie WARTA EKSTRABIZNES PLUS obejmuje:

1. 4 rodzaje ubezpieczenia mienia:

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: wariant STANDARD i wariant KOMFORT

- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

- ubezpieczenie ładunków w transporcie

2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w dwóch wariantach:

wariant I Ubezpieczenie oc z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia wraz z odpowiedzialnością za produkt i wykonana usługę

wariant II Ubezpieczenie oc z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia z wyłączeniem odpowiedzialności za produkt i wykonaną usługę

3. usługę assistance, czyli organizację pomocy w przypadku awarii lub nieszczęśliwego wypadku w firmie. Dostępne są dwa rodzaje usługi:

3.1 do każdego ubezpieczenia szyb, w przypadku ich stłuczenia lub uszkodzenia, oferujemy klientowi do wyboru dojazd specjalisty i bezgotówkową naprawę lub tradycyjną likwidację szkód,

3.2do każdego ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i/lub sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oferujemy:

- pomoc specjalisty tj. ślusarz, hydraulik, elektryk, itp.,

- pomoc w razie awarii sprzętu tj, komputer, laptop, drukarka, drobny sprzęt AGD itp.,

- pomoc medyczną w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, obejmującą m.in. wizytę lekarską, transport medyczny, dostawę leków

- dostęp do informacji z zakresu m.in. prawa pracy, prawa konsumenckiego, kodeksu cywilnego w ramach Infolinii Prawnej.

W trakcie aktualizacji

Zadzwoń i dowiedz się więcej 504-511-833

W trakcie aktualizacji

Zadzwoń i dowiedz się więcej 504-511-833

W trakcie aktualizacji

Zadzwoń i dowiedz się więcej 504-511-833

W trakcie aktualizacji

Zadzwoń i dowiedz się więcej 504-511-833

HDI

WARTA

HDI Podróż
NNW
Warta Travel
Warta Travel Plus
Warta Business Travel
NNW Warta

Opis i charakter produktu:

Ubezpieczenie kosztów leczenia nagłych zachorowań i następstw nieszczęśliwych wypadków, Produkt masowy.

Korzyści dla klienta:

kompleksowość ubezpieczenia – klient ma możliwość wyboru ochrony dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb i charakteru wyjazdu,

szeroki zakres ochrony począwszy od zakresu podstawowego dającego ochronę w zakresie ryzyk podstawowych takich jak koszty leczenia czy usługi assistance aż po możliwość wyboru opcji z szerokiej gamy zakresu dodatkowego takich jak koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, odpowiedzialność cywilną, SKI itp.,

gotowość świadczenia pomocy przez 24 godziny – szeroki zakres usług assistance,

pakietowość ubezpieczenia – dająca możliwość dostosowania oferty do potrzeb klienta uwzględniające nie tylko kraj wyjazdu ale również charakter i czas wypoczynku. PAKIETY charakteryzują się stałym, określonym zakresem i sumami ubezpieczenia przy bardzo atrakcyjnej cenowo składce,

pewna gwarancja szerokiego dostępu do placówek medycznych i lekarzy prywatnych i pokrycia kosztów leczenia w granicach sumy,

gwarancyjnej / jeśli zdarzenie objęte jest ochroną/ /czego nie gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego/EKUZ/

Opis i charakter produktu:

Ubezpieczenie kosztów leczenia nagłych zachorowań i następstw nieszczęśliwych wypadków

Korzyści dla klienta:

kompleksowość ubezpieczenia – klient ma możliwość wyboru ochrony dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb i charakteru wyjazdu,

szeroki zakres ochrony począwszy od zakresu podstawowego dającego ochronę w zakresie ryzyk podstawowych takich jak koszty leczenia czy usługi assistance aż po możliwość wyboru opcji z szerokiej gamy zakresu dodatkowego takich jak koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, odpowiedzialność cywilną, SKI itp.,

gotowość świadczenia pomocy przez 24 godziny – szeroki zakres usług assistance,

pakietowość ubezpieczenia – dająca możliwość dostosowania oferty do potrzeb klienta uwzględniające nie tylko kraj wyjazdu ale również charakter i czas wypoczynku. PAKIETY charakteryzują się stałym, określonym zakresem i sumami ubezpieczenia przy bardzo atrakcyjnej cenowo składce,

pewna gwarancja szerokiego dostępu do placówek medycznych i lekarzy prywatnych i pokrycia kosztów leczenia w granicach sumy,

gwarancyjnej / jeśli zdarzenie objęte jest ochroną/ /czego nie gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego/EKUZ/

HDI

WARTA

Main Content

WITAM NA NOWEJ STRONIE UBEZPIECZEŃ

Tylko u mnie znajdziesz ubezpieczenia w najlepszym zakresie w najlepszych cenach.

Prowadzę firmę ubezpieczeniową od wielu lat i swoim doświadczeniem oraz fachową wiedzą doradzę Państwu najlepsze ubezpieczenie.

Bez wychodzenia z domu sprawdź cenę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Twojego pojazdu. Szybko i rzetelnie.

dot

KOMUNIKACJA

Obowiązkowe ubezpieczenie OC, Autocasco, Warta Auto Szyby, WARTA MOTO ASSISTANCE. Dobierzemy dla Ciebie idealne ubezpieczenie dla Ciebie i Twojego samochodu.

dot

MAJĄTEK

Szeroki zakres ochrony Twojego mieszkania, domu, domu letniskowego oraz garażu. Dodatkowo możesz ubezpieczyć wszystkie ruchomości domowe (meble + elektronika).

dot

FIRMA

Ubezpiecz swoją firmę od wszelkich zdarzeń, takich jak kradzież z włamaniem, ogień oraz inne zdarzenia losowe. Pamiętaj też o ubezpieczeniu swoich pracowników.

dot

OSOBOWE

Jeśli nie chcesz się martwić kosztami leczenia za granicą i chcesz mieć spokojną przyszłość w razie jakichkolwiek sytuacji życiowych. Ubezpiecz Siebie i swoją rodzinę już teraz.

dot

ŻYCIE

Ubezpiecz Siebie i swoją rodzinę już teraz, aby zapewić Sobie spokojną przyszłość.